Studiestipendium
Ansökan Gålöstiftelsens studiestipendium är stängd och öppnar åter den 1 november
Planerar du att studera HT 24/ VT 25? Vad kul, då kanske du är berättigad att söka Gålöstiftelsens studiestipendier! Nedan ser du vad som krävs för att ansöka:

Inför årets ansökan
 • Datum för att söka studiestipendium är från 1 november till och med 31 januari kl 16.00.
 • Stipendierna kan sökas av elever i årskurs 6 och kan beviljas för studier från och med årskurs 7 i grundskolan till dess den sökande avlägger en akademisk grundexamen dock längst till och med det läsår då den sökande fyller 24 år (är du född före 2000 så kan du inte söka).
 • För att söka stipendium måste du studera kommande läsår enligt ovan
 • Ansökan sker helt digitalt d v s att alla bilagor ska bifogas som filer vid registrering av ansökan. Ansökan ska INTE skickas in med post.
 • Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan, gör man den sista dagen är det svårt att få tag på alla bilagor som krävs, en ofullständig ansökan behandlas inte. Då får man göra ett nytt försök nästa läsår. Vi tar inte emot kompletteringar i efterhand, allt ska vara med i den digitala ansökan.

Gålöstiftelsens studiestipendier

Gålöstiftelsen delar ut stipendier läsårsvis till begåvade ungdomar som är folkbokförda i Storstockholm (Stockholms län utom Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn och Södertäljes kommuner).

För att kunna få stipendium måste man studera på heltid. Stipendierna kan tidigast sökas av elever i årskurs 6 och kan beviljas för studier från och med årskurs 7 i grundskolan till dess den sökande avlägger en akademisk grundexamen dock längst till och med det läsår då den sökande fyller 24 år (är du född före 2000 så kan du inte söka). För sökande på gymnasienivå gäller studier på nationellt program. Gålöstipendier kan sökas för teoretiska eller praktiska studier i Sverige eller utomlands. Stipendiebeloppen påverkas inte av de högre kostnaderna för utlandsstudier. Stipendier för utlandsstudier under sommarlovet kan komma i fråga endast om det finns särskilda skäl, t ex att studierna är ett led i en planerad eller pågående yrkesutbildning. Stiftelsen prioriterar regelmässigt helårsstudier.

Stipendierna är behovsprövade. Prövningen görs med utgångspunkt från den sökandes och föräldrarnas ekonomiska förutsättningar. Detta gäller i samtliga fall, d v s även då den sökande flyttat hemifrån och anser sig ha sin ekonomi skild från föräldrarna. Det gäller även om föräldrarna lever åtskilda. En bestämd förutsättning för stipendium är således att båda föräldrarnas inkomstförhållanden redovisas enligt anvisningar på blanketten. För närvarande dras gränsen för föräldrainkomsten (beskattningsbar förvärvsinkomst) vid 650.000 kronor. Stipendiesumman är för närvarande mellan 7.000 - 11.000 kronor för ett läsår, beroende på studienivå.


Ansökan skall ske på Gålöstiftelsens ansökningsformulär för studiestipendium

TILL ANSÖKAN SKALL FÖLJANDE BILAGOR BIFOGAS

För grundskole- och gymnasieelever
 • Bifoga personbevis, beställs hos skatteverket – (ej äldre än 3 månader)
 • Bifoga bevittnad kopia av senast erhållna betyg – för elever på årskurs 1 på gymnasiet accepteras slutbetyg från årkurs 9
 • Har du underkänt i något ämne måste du bifoga en rekommendation – från mentor eller klassföreståndare som beskriver den sökandes karaktär och lämplighet, ej äldre än 3 månader OBS en rekommendation är inte ett studieintyg! Har du minst godkänt i alla ämnen behöver du inte bifoga någon rekommendation.
 • Bifoga kopior av föräldrarnas besked om slutlig skatt 2023 (gäller inkomståret 2022 som deklareras 2023). Dessa bilagor går att beställa från Skatteverket och heter "Utdrag ur beskattningsuppgiftsregistret". Om föräldrarna är arbetslösa, måste vi få in intyg som visar även det, dvs det går inte bara att skriva att mamma och pappa inte jobbar.
För studerande vid universitet eller högskola
 • Bifoga personbevis, beställs hos skatteverket – (ej äldre än 3 månader)
 • Bifoga resultatintyg som visar tidigare erhållna studiepoäng. dvs de kurser som är betygsatta! Inget registreringsintyg eller intyg om förväntat deltagande ska bifogas nu, vi vill se vilka kurser som redan är betygsatta. Om inga poäng är registrerade bifoga kopia av avgångsbetyg från gymnasiet
 • Bifoga kopior av föräldrarnas besked om slutlig skatt 2023 (gäller inkomståret 2022 som deklareras 2023). Dessa bilagor går att beställa från Skatteverket och heter "Utdrag ur beskattningsuppgiftsregistret". Om föräldrarna är arbetslösa, måste vi få in intyg som visar även det, dvs det går inte bara att skriva att mamma och pappa inte jobbar. Detta gäller i samtliga fall, d v s även då den sökande flyttat hemifrån och anser sig ha sin ekonomi skild från föräldrarna.

OBS! Bilagorna ovan skall scannas/fotograferas och bifogas till ansökan som filer!

Ali Husseini - Studiestipendiat ur Gålöstiftelsen

Ali är 17 år gammal och går andra året på gymnasiet. På många sätt är han en helt vanlig kille, men på andra väldigt ovanlig. Ali kom som ensamt flyktingbarn till Sverige, bara 14 år gammal, och då hade han varit på flykt i nästan två år. Från sitt hem i Afghanistan, via Pakistan, Iran, Turkiet, Grekland, Italien, Tyskland och Danmark hamnade han slutligen i Sverige. Det vi ser här är en hisnande historia kantad av flyktingbarnets skrämmande upplevelser, men även en berättelse om mod och livsvilja. De svåra åren på flykt har gett honom en stor ödmjukhet inför livet, men också ärr i själen och en ständig längtan efter familj och barndomshemmet.

Ali fick höra talas om Gålöstiftelsen av sin kurator i skolan. Eftersom han inte har någon egen familj i Sverige, har det varit svårt för honom att få ekonomin gå ihop. Ali berättar med värme om alla de som hjälpt honom när det varit svårt, alla har de en plats i hans hjärta.

Ali gärna kunna ge tillbaka och har därmed stora drömmar för sitt liv. ”Plan A” är att bli fotbollsproffs! Han är redan idag en lovande spelare. ”Plan B” är att fortsätta studera, bli ”någonting”. I detta ser Ali att Gålöstiftelsens stipendium betyder mycket nu och för framtiden. Han vill kunna hjälpa sin familj, som just nu är kvar i Pakistan. En annan dröm är att skapa en fotbollsplan med konstgräs i sin hemstad i Afghanistan, där unga killar kan spela fotboll istället för att välja knarkets väg.

”Även om jag hade 10 liv skulle det inte räcka till allt vad jag vill göra”, säger Ali och det är svårt att inte tro honom. En sak är säker - Ali ger aldrig upp. ”Livet är jobbigt ibland, men jag säger som Katy Perry – ”After a hurricane, comes a rainbow”.