Studieresa
Gålöstiftelsen har beslutat att inte dela ut resestipendier detta år.

Stipendium för studieresa

Stipendier för studieresor ur Gålöstiftelsen för högre utlandsstudier kan, från och med 2013, sökas under hela verksamhetsåret och skall vara Gålöstiftelsen tillhanda senast den 31 januari, för beslut i slutet på februari, senast den 31 mars, för beslut i slutet på april samt senast den 30 september, för beslut i slutet på oktober.

Stipendier för studieresor är främst till för kortare forskningsutbyte, fältarbete, workshops, konferenser etc. och skall främja självständiga teoretiska eller praktiska studier i första hand utom landet. Kvalificerad är den sökande som har utomordentliga personliga kvalifikationer och vars studier har stort allmänt intresse. Stipendiet förutsätter dessutom att den sökande har avlagt en akademisk grundexamen. Stipendier för praktisk utbildning kräver förkunskaper på motsvarande nivå. Övre åldersgräns är 32 år.

Stipendium för studieresa ur Gålöstiftelsens för högre utlandsstudier kan endast tilldelas sökande från Storstockholm (undantaget Norrtälje, Södertälje, Nykvarn och Nynäshamns kommuner).

Ansökan om stipendier för studieresor skall ske på stiftelsens hemsida.


Observera! Vi har begränsad möjligheten att stödja diverse kurser etc inom pågående utbildning, exempelvis läkar-, civilingenjörs-, civilekonomutbildning. Vi måste koncentrera våra resurser till att stödja kurser, presentationer, fältarbeten, konferenser mm som ligger efter avslutad utbildning. Det innebär i första hand stöd till de som bedriver doktorandutbildning eller postdoktoral forskning, i mån av resurser kan även stöd ges till masterutbildningar.

Filippa Fleetwood - Stipendium för studieresa ur Gålöstiftelsen

Filippa är bara 29 år och står redan inför sin disputation, där hon ska försvara sin avhandling som handlar om metoder för att utveckla proteinbaserade läkemedel. Filippa var tidigt klar över att hon ville doktorera och har målmedvetet arbetat sig fram till dit hon är idag. Målet är att arbeta med framtidens cancerläkemedel.

Första gången Filippa hörde talas om Gålöstiftelsen, var av en äldre doktorand. Nu har hon själv fått Gålöstiftelsens stipendium för studieresa, vilket möjliggjorde en tvåveckors kurs i New York, och hon har även fått ett stipendium från Sixten Gemzéus Stiftelse, som tog henne till en konferens i San Fransisco.

Så här berättar Filippa om sina resor: ”Det är så bra att lämna labbet och åka ut i världen! Det har breddat mitt kontaktnät och jag har lärt mig mycket av andras erfarenheter. Det är också ett sätt att få visa upp min egen forskning och få diskutera den med kollegor från hela världen”.

Filippa rekommenderar gärna andra att söka stipendium för studieresor för att utvecklas och fördjupa sina kunskaper. Hennes bästa tips för en ansökan är att ”motivera nyttan med den resa du söker pengar för. Fundera igenom hur din erfarenhet kan bidra till samhället – och visa att du är passionerad i vad du vill åstadkomma!”