Blanda varandra
Blanda varandra stipendiet har upphört och delas inte längre ut.
Vi vill vara en stiftelse i tiden och därför ser vi att det kontinuerligt finns ett behov av utveckling av vår verksamhet för att kunna göra allt vi kan för att nå vårt syfte och leva upp till vår vision - att alla barn och unga i Stockholm ska ha en möjlighet att nå sina drömmar.

Blanda varandra stipendiet

Gålöstiftelsen har våren 2015 beslutat att inrätta ett stipendium kallat Blanda Varandra stipendiet.

Syfte och inriktning

Gålöstiftelsens vision lyder: ”Genom att vara en stiftelse i tiden bidrar vi till en integrerad huvudstad där barn och ungdomar kan optimera sina livschanser”. Blanda Varandra -stipendiet syftar till att stärka integration och mångfald genom att barn och unga ges förutsättningar för god utbildning, möjligheter till meningsfulla fritidsaktiviteter och samhällsengagemang. Stipendiet ska tilldelas någon eller några som på ett inspirerande och nyskapande sätt gör eller gjort en insats för att skapa engagemang och framtidstro hos barn och unga för ett inkluderande, mångkulturellt huvudstadsområde.

Stipendiet tilldelas en eller flera personer vars idé/projekt/verksamhet är relaterad till skola och utbildning och berör elever i skola eller vuxenutbildning.

Gabriel och Cecilia

2017 års stipendiater Gabriel Tshidimu och Cecilia Safaee

Utformning och avgränsning

Stipendiet består av en summa på upp till 200 000 kronor. Summan betalas ut i sin helhet vid ett tillfälle och delas lika mellan stipendiater i det fall stipendiet tillfaller fler än en mottagare. Är stipendiemottagaren omyndig, kommer stipendiepengarna att betalas ut när personen fyller 18 år.

Så länge stipendiemottagarens insats uppfyller ovan beskrivna syfte kan projektet vara både avslutat eller pågående. Under en uppstartsfas kan stipendiet fungera som en sporre för att slutföra insatsen. I de fall där projektet är avslutat kan stipendiet ses som en belöning och uppmuntran att fortsätta. Den som nominerar någon till Blanda Varandra-stipendiet ska vara över 18 år.

Kriterier för urval

Mottagare för Blanda Varandra-stipendiet ska uppfylla följande kriterier:

  • Vara i åldergruppen 16-28 år
  • Ska ha genomfört, eller genomför, en insats, verksamhet eller ett projekt som motsvarar stipendiets syfte
  • Vara villig att dela med sig av sina erfarenheter för att inspirera andra
  • Dela Gålöstiftelsens grundvärderingar

Nominering och beslutsprocess

Stipendiet ska utlysas/utdelas enligt följande tidplan:

  • Nominering av kandidater sker november – februari. Skriftliga förslag till mottagare av stipendiet kan inges av enskilda, organisationer, skolor e dyl. Nomineringen ska innehålla en motivering.
  • Gålöstiftelsens arbetsutskott bereder förslagen mars-maj
  • Gålöstiftelsens styrelse beslutar om mottagare maj
  • Kungörelse av stipendiemottagare Juni
  • Utdelning av Blanda Varandra stipendiet Juni